Bugün gam kervanını yükledi sırtımıza | İsmail’im Halil’ine can vermek kolay değil | Mpl Tv "Halil İbrahim Sofrası" arşiv yayını | Kurban Bayramınız Mübarek Olsun | Önemli Duyuru : Tv Canlı Yayını | Bahçıvan bağında bağbanın durur | Aşıkların gönülleri | Artık çağır yeter şahım Muhammed | Arifibillah bağlıdır dalına Muhammedin | Anladım sevdiğim eşin bulunmaz |

KUR'AN KURSUMUZ

SEYYİD LOKMAN (k.s)

BEYİTLER

HZ. MUHAMMED (S.a.v)

PEYGAMBERLERİMİZ

SAHABELER

ZİKRULLAH

TASAVVUF

NAMAZ

KIYAMET

İSLAMDA KADIN

ÇOCUKLAR İÇİN

DUA PINARI

ÖLÜM & KABİR HAYATI

MÜBAREK AY - GECELER

KANDİL MESAJLARI

KISSADAN HİSSE

DUYURULAR

Ümmetin öncelikli sorunu nedir ?

Seçenekler
Emri bil marufu terketmek
Dünyevileşme
Cemaatlerde ki ayrılık
Kurandan uzaklaşma
Sevgisizlik
Bencillik
Ahlaksızlığın artması

Sonuçları Göster

 
Peygamber Efendimizin Öğrettiği Tesbihler
Paylaş | 15/06/2008

Sübhanallahi ve bi hamdihiı sübhanaliahil azim

Manası:
Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve O'na hamd ede­rim. Şanı büyük olan Alloh'ı teşbih ederim

 

Sübhanellahi ve bi hamdihi

Manası:
Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve O'na hamd ederim.

Ebu Zer (r.a.) anlatıyor. Resulü Ekrem buyurdu : «Allah'ın en çok sevdiği kelimeleri sana haber vere­yim mi? Haber ver, ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Resulü Ekrem: Muhakkak Allah'ın en çok sevdiği'(bu) zikirdir» I3) buyurmuşlardır.

Diğer Hadisi Şerifte :
Her kim günde yüz defa (sübhanollahi ve bi hamdihi) cerse günahları denizin köpüğü kadar olsa affolunur

Diğer rivayette: (Bu teşbihi) bir defa okuyan için cen­nette bir hurma ağacı dikilir.

Allah yolunda altın ve gümüşten birer dağ infak et­mekten bu teşbihi okumak O'na daha sevgilidir.

 

Sübhanallahi. vel hamdü iillahi ve la ilahe illallahü, vallahi ekber

Manası:
Allah Tealayı noksan sıfatlardan tenzih ede­rim. Hamd Allah'a mahsustur. Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Allah büyüklerin en büyüğüdür.

Allah Tealanın nezdinde en çok sevilen zikirler dörttür. Onlar da bu zikirlerdir. Bu zikirlerin hangisi ile baş­larsan başla sana zarar vermez

 

Subhanallahi vel hamdü İillahi

Temizlik imanın yarısıdır. EL HAMDÜ LİLLaH'ın se­vabı mizanı doldurur. SÜBHANELLaHİ VEL HAMDÜ LİL-LAHİ cümlesinin, yahut bir kelimesinin sevabı yerle gök arasını doldurur

 

Sübhanallahi ve bi hamdihi adede halkıhi ve ridae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.

Manası:
Yarattığı mahlûkatının adedi ve Zatı'nın rı­zası ve arşının ağırlığı ve kelimetullah'ın adedi kadar Al|ah Teala'yı noksan Sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim

Cüveyriye (r.a.) dan rivayet edilmiştir: «Peygamber (s.a.v.) Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra mescitte .Tesbih ile meşgul olan zevcesi Cüveyriye'nin yanına çıktı, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına döndü. Cü-veyriye'yi namazgahında oturmuş zikr eder halde görünce, cna: Seni burada bıraktığım gibi hala zikir ve tesbihe devam mı ediyorsun? Cüveyriye validemiz: Evet, cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: Ben senden sonra dört kelimeyi üc defa söyledim ki eğer senin bütün gün söylediğin zikirlerle tartılsaydı ecir ve sevapta onlara muadil olurdu» (" buyurmuşlardır.

 

La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh, lehül'mülkii ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir

Manası:
Allah'tan başkg bir ilah yoktur. O'nun orta­ğı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.

Kim bu zikri on defa söylerse İsmail (a.s.) evlatla­rından dört kimseyi hürriyete kavuşturmuş gibi ecre nail olur

Her kim bu zikri günde yüz defa okursa, on köleyii hürriyete kavuşturmuş gibi ecre nail olur. Onun için yüz sevap yazılır, ondan yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunmasına bir siper olur ve hiçbir kimse bu zikri çekenden daha faziletli bir zikir ge­tiremez

Resulü Ekrem bu zikrin fazileti hakkında:

Bir kul bu zikri ruhu ile halisane, kalbi ile tasdikane. lisanı ile de natikane okursa. Cenabı Hak aradaki bütün perdeleri kaldırır; yeryüzünde bu zikri okuyan kuluna rah meti ile bakar. Cenabı Hokkın bir kuluna rahmeti ile bak­ması ise, kulunun bütün isteğini vermesidir

Bu zikir kendisini okuyan kimsede günah bırakmaz ve hiçbir amel de bu zikri geçeme

 

 

Bismillahillezi la yedurru measmihi şeyhun fil ardı ve lafissemai ve hüvessemiul alim

Resulü Ekrem buyuruyor:
Miraca çıkarıldığım gece (yedinci kat semada) Beyt'il Mamur'da İbrahim (a.s.) ile karşılaştım. Buyur­du ki:

Ümmetine benden selam götür ve (aleyhisselam) ve onlara haber ver:
Muhakkak cennetin toprağı temiz, suyu tatlı, arazisi geniş ve düzdür.
Oraya dikilecek ağaç (bu) tesbihtir
Muhakkak (bu teşbihi) okumam bana üzerine güneş doğan yerlerden daha sevgilidir

Bu zikri günde üç defa okuyana ansızın bela gel­mez

 

La ilahe illallahü vahdehû la şerike lehû ehaden sa-medel lem yelid velem yûled velem yekül lehû küfü-ven ehad.

Resulü Ekrem buyuruyor:
Kim bu zikri bir defa okursa Allah Teala onun İçin iki milyon sevap yazar» (") buyurmuşlardır

 

Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehû la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lem yettefliz sahıbe-ten vela veleden ve lem yekun lehû küfüven had.

Bu zikri on defa okuyana kırk milyon sevap yazılır

 

Sübhanelllahi adede ma haleka fissemai ve sübhane! lahi adede ma haleka fii'ardı ve sübhanellahi adede ma beyne zalike. Ve sübhanellahi adede ma hüve ha­lik. Vellahü ekberu misle zalike. Vel hamdü lillahi mis­le zalike. Ve la ilahe illellahü misle zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi misle zalik.

Manası:
Göklerde yarattığı varlıkların adedi kadar Allah'ı teşbih ederim. Yeryüzünde yarattığa mahlûkatın sa­yısı kadar Allah'ı teşbih ederim. Yerle gök arasındakilerin adedi kadar Allah Teala'yı teşbih ederim. Yaratıcısı bulun­duğu mahlûkatının adedi kadar Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.

 

 

Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanallahil azim estağfirullah.

Manası:
Cenabı Ecelli alayı noksan sıfatlardan tenzih ile O'na hamd ederim ve yine yücelerin yücesi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ondan mağfiret talep ederim

Kim bu teşbihi okursa, okuduğu gibi yazılır ve arşa asılır. Bu tesbihi okuyan kimsenin, kıyamet günü Rabbine kavuşana kadar yapmış olduğu günah bu tesbihi arş'tan gidermez

 

Lahavle ve la kuvvete illa billah.

Manası:
Günahtan korunmaya. Cenabı Ecelli Alaya ibadet etmeye kuvvet ve kudret ancak Allah Teala'n.n tevfik ve yardımı iledir.

Abû Musa El-eş'ari (r.a.) anlatıyor: Resulü Ekrem bana hitaben Sana cennet hazinelerinden bir hazineye dela­let edeyim mi? Ben de evet Ya Resûlallah dedim. Bunun üzerine la havle... de buyurdu.

Her kim günde yüz defa okursa fakirlik yüzü gör­mez.
Suyu tatlı, toprağı güzel olan cennette lahavle... der­seniz çok ağaç dikmiş olursunuz.

Hiç bir melaike lahavle... demedikçe ne semadan yere inebilir ve ne de yerden semaya çıkabilir

Seni cennet kcpılanndan birine delalet edeyim mı? lahavle... cennet kapılarından bir kapıdır

lahavle... cennet hazinelerindendir. Onu çok söyle­yiniz. Cenabı Ecelli ala onu çok getiren kimseye rahmeti ile bakar. O bir kuluna rahmeti ile nazar kıldı mı o kul, dünyGda ve ahirette hayır içinde kalır

 

 

10100 kere okunmuştur.

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

15/06/2008 - 12:33 Duaya Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Konular

n

15/06/2008 - 12:33 Seyyidül İstiğfar

n

15/06/2008 - 12:31 Salavatlar

n

15/06/2008 - 12:30 Peygamber Efendimizin Öğrettiği Tesbihler

n

15/06/2008 - 12:28 Peygamberlerin Duası

n

15/06/2008 - 12:23 İmamı Azam Hazretlerinin Tesbih Duası

n

15/06/2008 - 12:21 İmtihana Girerken Okunacak Dua

n

15/06/2008 - 12:19 İnanan Akıl Sahiplerinin Duası

n

15/06/2008 - 12:19 İslam Düşmanlarından Biri Ölünce Okunacak Dua

n

15/06/2008 - 12:18 Müminlerin Duası

n

15/06/2008 - 12:16 Musibete Uğrayan Kimsenin Okuyacağı Dua

n

15/06/2008 - 12:15 Resulallahın Duası

n

15/06/2008 - 12:13 Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler

n

15/06/2008 - 12:11 Duaların Tamamını Kapsayan Dua
 

RADYO HABİBULLAH

MEDYA KATEGORİLERİ

BİR AYET

Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dinî anlayış ile sevinip böbürlenmektedir.

Rum. 31/32

BİR HADİS

Peygamber Efendimiz (S.A.V) in varisleri, Hak üzere Ümmet-i Muhammed'i kıyamete kadar irşad edeceklerdir. O varisler ki hakiki mürşid-i kâmillerdir. Çünkü onlar hem zâhirî, hem de manevi irşad yapabilenlerdir.

Hadis-i Şerif

İSTATİSTİK

Sayac
Tekil (Bugün) 745
Toplam 1076819
En Fazla 6010
Ortalama 652

2008 - 2010  © www.habibullah.org.tr   Kuran Kursu   Kuran-ı Kerim Meali
Yazılım : Networkbil.Net       Tasarım : Abdullah SAĞLAM       islami Radyo