Bugün gam kervanını yükledi sırtımıza | İsmail’im Halil’ine can vermek kolay değil | Mpl Tv "Halil İbrahim Sofrası" arşiv yayını | Kurban Bayramınız Mübarek Olsun | Önemli Duyuru : Tv Canlı Yayını | Bahçıvan bağında bağbanın durur | Aşıkların gönülleri | Artık çağır yeter şahım Muhammed | Arifibillah bağlıdır dalına Muhammedin | Anladım sevdiğim eşin bulunmaz |

KUR'AN KURSUMUZ

SEYYİD LOKMAN (k.s)

BEYİTLER

HZ. MUHAMMED (S.a.v)

PEYGAMBERLERİMİZ

SAHABELER

ZİKRULLAH

TASAVVUF

NAMAZ

KIYAMET

İSLAMDA KADIN

ÇOCUKLAR İÇİN

DUA PINARI

ÖLÜM & KABİR HAYATI

MÜBAREK AY - GECELER

KANDİL MESAJLARI

KISSADAN HİSSE

DUYURULAR

Ümmetin öncelikli sorunu nedir ?

Seçenekler
Emri bil marufu terketmek
Dünyevileşme
Cemaatlerde ki ayrılık
Kurandan uzaklaşma
Sevgisizlik
Bencillik
Ahlaksızlığın artması

Sonuçları Göster

 
65- TALÂK SÛRESİ
Paylaş | 03/03/2008

65- TALÂK SÛRESİ

 

Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“ boşamak demektir. Sûrede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

1.                  Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın.[1] Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.

2.                  Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.

3.                  Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.

4.                  Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

5.                  İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyütür.

6.                  Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.

7.                  Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

8.                  Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.

9.                  Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

10.              Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O hâlde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur’an) indirdi.

11.              İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.

12.              Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.[1] .  İddet, boşanan kadının eşiyle irtibatının tamamen kesilmesi için dinen beklenmesi gereken süredir.

 

194 kere okunmuştur.

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

03/03/2008 - 19:08 2- BAKARA SÛRESİ

n

03/03/2008 - 19:06 9- TEVBE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:59 1- FÂTİHA SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:50 3- ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:47 4- NİSÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:44 5- MÂİDE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:39 6- EN'ÂM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:37 7- A'RÂF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:35 8- ENFÂL SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:33 10- YÛNUS SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:31 11- HÛD SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:30 12- YÛSUF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:29 13- RA'D SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:28 14- İBRÂHİM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:27 15- HİCR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:26 16- NAHL SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:23 17- İSRÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:21 18- KEHF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:20 19- MERYEM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:19 20- TÂ HÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:16 21- ENBİYÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:12 22- HAC SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:10 23- MÜ'MİNÛN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:09 24- NÛR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:07 25- FURKÂN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:06 26- ŞU'ARÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:04 27 - NEML SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:03 28- KASAS SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:02 29- ANKEBÛT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:01 30- RÛM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 18:00 31- LOKMÂN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:59 32- SECDE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:57 33- AHZÂB SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:55 34- SEBE' SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:53 35- FÂTIR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:52 36- YÂSÎN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:48 37- SÂFFÂT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:47 38- SÂD SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:46 39- ZÜMER SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:45 40- MÜ'MİN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:44 41- FUSSİLET SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:43 42- ŞÛRÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:42 43- ZUHRUF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:41 44- DUHÂN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:40 45- CÂSİYE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:39 46- AHKÂF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 17:25 47- MUHAMMED SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:26 48- FETİH SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:25 49- HUCURÂT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:23 50- KÂF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:22 51- ZÂRİYÂT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:21 52- TÛR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:19 53- NECM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:17 54- KAMER SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:16 55- RAHMÂN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:15 56- VÂKI'A SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:14 57- HADÎD SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:13 58- MÜCÂDELE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:12 59- HAŞR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:11 60- MÜMTEHİNE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:10 61- SAFF SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:10 62- CUM'A SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:09 63- MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:09 64- TEĞÂBUN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:08 65- TALÂK SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:07 66- TAHRÎM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:07 67- MÜLK SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:06 68- KALEM SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:05 69- HÂKKA SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:04 70- ME'ÂRİC SÛRESİ

n

03/03/2008 - 16:03 71- NÛH SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:58 72- CİN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:56 73- MÜZZEMMİL SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:55 74- MÜDDESSİR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:54 75- KIYÂME SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:53 76- İNSAN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:52 77- MÜRSELÂT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:48 78- NEBE' SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:47 79- NÂZİ'ÂT SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:47 80- ABESE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:46 81- TEKVÎR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:46 82- İNFİTÂR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:45 83- MUTAFFİFÎN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:44 84- İNŞİKÂK SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:44 85- BÜRÛC SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:43 86- TÂRIK SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:42 87- A'LÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:42 88- ĞÂŞİYE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:41 89- FECR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:40 90- BELED SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:39 91- ŞEMS SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:37 92- LEYL SÛRESİ

n

03/03/2008 - 15:37 93- DUHÂ SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:19 94- İNŞİRÂH SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:18 95- TÎN SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:16 96- ALÂK SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:15 97- KADR SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:15 98- BEYYİNE SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:13 99- ZİLZÂL SÛRESİ

n

03/03/2008 - 01:12 100- ÂDİYÂT SÛRESİ
 

RADYO HABİBULLAH

MEDYA KATEGORİLERİ

BİR AYET

Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dinî anlayış ile sevinip böbürlenmektedir.

Rum. 31/32

BİR HADİS

Peygamber Efendimiz (S.A.V) in varisleri, Hak üzere Ümmet-i Muhammed'i kıyamete kadar irşad edeceklerdir. O varisler ki hakiki mürşid-i kâmillerdir. Çünkü onlar hem zâhirî, hem de manevi irşad yapabilenlerdir.

Hadis-i Şerif

İSTATİSTİK

Sayac
Tekil (Bugün) 632
Toplam 1076706
En Fazla 6010
Ortalama 652

2008 - 2010  © www.habibullah.org.tr   Kuran Kursu   Kuran-ı Kerim Meali
Yazılım : Networkbil.Net       Tasarım : Abdullah SAĞLAM       islami Radyo